loader
Betöltés...

Pályázat

Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja által társfinanszírozott „Sporttal és szabadidős kulturális programokkal a határmenti régiók fiataljainak egészségéért!” (projektazonosító: FMP-E/2001/4.1/016) elnevezésű projekt célja a határon átnyúló együttműködés szintjének növelése, a magyar és szlovák oldali települések, az - elsősorban a fiatalokkal foglalkozó - ott működő intézmények és civil szervezetek kapcsolatának kiépítése, a szabadidő aktív és minőségi eltöltésének közvetítése.

A partnerek az ezekre épülő új, közös erőforrásokra alapozva egy hosszú távon fenntartható, minden évben rendszeresen megrendezésre kerülő tábor, versenyek és programsorozat alapjait tudják lerakni. 

Napjaink digitális függőségben élő fiataljai számára kiemelkedő jelentőségű olyan sport- és kulturális szabadidős programkínálat fejlesztése, amely egy színes, vonzó, erősítő és egyben egészségesebb alternatívát kínál a számukra.

A projektben együttműködő miskolci Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub és a kassai Legend Foto szervezetek célja, hogy jelen projekttel egy hosszútávú és fenntartható együttműködést alapozzanak meg a határmenti térségben élő fiatalok egészségesebb életmódra való ösztönzése és a szabadidejük minél hasznosabban és értékesebben történő eltöltése érdekében és számukra minél változatosabb és színvonalasabb szabadidős programokat biztosítsanak.

A projekt fő célcsoportja a határ két oldalán Miskolc és Kassa térségében élő fiatalok (elsősorban a 10-18 éves korosztály), akik a két városban és azok környékén tervezett innovatív táborokban, kulturális csereprogramokban és egy Miskolcon megrendezésre kerülő amatőr sportversenyen való részvétel által kölcsönösen jobban megismerhetik egymás kultúráját, értékeit, nyelvét, sportteljesítményeit. Ez utóbbi az egészséges versenyszellemüket is erősítheti. A projektben a programok megvalósításához szükséges sport- és egyéb kiegészítő eszközök is beszerzésre kerülnek.

A 6 hónap időtartamú projekt eredményeképpen a határmenti térségben élő fiatalok még egészségesebbé és sportosabbá válhatnak, amely pozitívan hathat életük minden területére és javíthatja későbbi munkateljesítményüket is.

A projekt hozzájárul a résztvevő partnerszervezetek együttműködésének kialakításához és elmélyítéséhez, további közös programok megvalósításához a projekt lezárását követően is, valamint a szabadidő hasznosabb eltöltéséhez és a határ mindkét oldalán igénybevehető, színvonalas sport- és kulturális programkínálat bővüléséhez.

 

A projekt partnerei:

  • Vezető kedvezményezett: Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub (HU)
  • Kedvezményezett 1: Legend Foto (SK)

Tervezett időtartam: 2021. 07. 01. – 2021. 12. 31. (6 hónap)

Az ERFA támogatás összege: 43 511,32 EUR

A projekt teljes költségvetése: 51 189,79 EUR

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

cross