loader
Betöltés...

A Factory Aréna Falmászóterem és Skate park használatához és annak mindenkori Szolgáltatásainak igénybevételéhez az alábbi E-Nyilatkozatot kötelező kitölteni:

Felelősségkizáró Nyilatkozat Olvass el!

Én, alulírott elismerem és egyetértek azzal, hogy a Komlóstetői kerékpáros Sport Klub. által a Factory Sport Aréna (3533,Miskolc Kiss Ernő u 17.szám alatti Sportközpontban.) támogatott és kínált tevékenységekben – többek között a falmászás,boulder szivacsgödör, skate park elemek,trambulin,szabadulószoba,paintball pálya– való részvétel vagy azok szemlélése eredendően kockázatokat hordoz magában.
Ezen kockázatok és veszélyek többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

 

  1. Sérülések bekövetkezése olyan személyek leeséséből, amelyek összeütköznek velem, vagy olyan esésekből, amelyek során én ütközöm neki más személy(ek)nek, vagy tárgyaknak.
  2. Sérülések bekövetkezése abból fakadóan, hogy leesek/ráesek más személyre, falra, az építményre, merevítésekre, kötelekre vagy a talajra.Skate park elemek nem rendeltetésszerű használatából adódó kockázatos esések,sérülések,ütközések,csúszások,zuhanás.
  3. Sérülések bekövetkezése hanyagság, figyelmetlenség, gondatlanság, mulasztás, vagy nem megfelelő gyakorlás miatt.
  4. Halált okozó sérülések bekövetkezése, a berendezés , a mászó-fal,skate park elemek,eszközök vagy a Factory Aréna felszerelésének nem megfelelő használata miatt, illetve hanyagságból, gondatlanságból történő téves használat miatt. Sérülést vagy halált okozó baleset bekövetkezése a felszerelés, vagy a felszerelés nem megfelelő állapota miatt, vonatkozik ez különösen a kötelekre, karabinerekre, gyorsereszkedőkre.
  5. Védőfelszerelés mulasztása miatt.( Bukósisak)


Kijelentem, hogy tudatában vagyok annak a számos eredendő veszélynek, amely a Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub által kínált és támogatott tevékenységek végzésében, illetve szemlélésében foglaltatik. Teljes felelősséget vállalok mindenben olyan sérülésért, amelyek a fenti veszélyek eredményeképpen következik be, még abban az esetben is, ha az olyan módon történik, amely jelen nyilatkozat aláírásának idején még nem volt előre látható.
Tudatában vagyok annak, hogy önkéntesen felvállalva a fennálló veszélyeket, Én vagyok teljesen és egyedül felelős minden kárért vagy veszteségért, amelyet elszenvedek, beleértve a saját személyes sérüléseimet is, a vagyonomban bekövetkező esetleges károkat vagy azokat a károkat, amelyeket a halálommal okozok.
FIGYELMEZTETÉS: Ezen nyilatkozat jogilag kötelező erejű. Jelen nyilatkozat aláírásával Ön lemond minden olyan jogáról, amelyek alapján kártérítést követelhetne bíróság vagy egyéb jogérvényesítésre alkalmas szerv útján a személyes sérülések, a vagyonában bekövetkezett kár vagy a halál miatt, amely hanyagság, gondatlanság, baleset vagy más egyéb módon következett be.
Tudatában vagyok annak a potenciális kockázatnak és veszélynek, amelyet mászás és a skate park használata magában hordoz.
Ezen nyilatkozattal lemondok minden olyan jogomról, valamint felmentem Komlóstetői Kerékpáros Sport Klubot és a Bükki hegy és Sportmászó Egyesületet (Factory Arénát) és annak összes és mindenkori alkalmazottját, gyakornokait azon felelősség alól, amely a Bükki hegy és Sportmászó Egyesületet és a Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub által üzemeltetett Factory Aréna használatából ered. Emellett tudomásul veszem, hogy a falmászás és a skate park(görkori,gördeszka,Bmx,Mtb,roller),lézerharc,painball extrém sport és ezért a Társadalom Biztosítás az itt szerzett sérüléseket nem támogatja.

SKATE PARK , Pumptrack Házirend

A skate parkot mindenki saját felelősségére veszi igénybe!

A skate park területén bukósisak használata kötelező!

A skate park egész területén tilos a dohányzás, illetve alkohol és kábítószer fogyasztás! A mindenkori recepciós bármikor jogosult megtagadni a belépést olyan személyeknek, akik vélhetően ittas, kábító- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt állnak.

A skate park területére belépni csak érvényes bérlettel vagy napijeggyel lehet! 

A skate park és mellékhelyiségekben gondatlanságból okozott károkért vendégeink felelősséggel tartoznak!

A park igénybevétele a házirend automatikus elfogadását jelenti! A házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a sportoló kizárásra kerül.

A fentieket tudomásul veszem és elfogadom.

A park használtat során figyelek rá, hogy a többi tanulót semmilyen módon ne zavarjam.

A jegyvásárlással a házirendben foglaltak betartására kötelezettséget vállalsz.

  • Balesetveszély:

Egy skatepark veszélyes is lehet, ezért légy mindig körültekintő, figyelj, hogy mi folyik a környezetedben, mit csinálnak a többiek.

Mindenki a saját felelősségére használja a létesítményt. 14 alattiaknak kötelező a törvényes képviselő személyes jelenléte vagy nyilatkozata a pálya használatához. 14 év felett a használó maga nyilatkozik a használat előtt arról, hogy tisztában van a balesetveszéllyel és a balesetekből fakadó sérülések lehetőségével. A használatból eredő sérülésekért és károkért az üzemeltető a felelősségét kizárja.

Az általad használt jármű/eszköz mindig legyen alkalmas a használatra. A jármű alkalmatlanságáért te vagy a felelős. Használat előtt takarítsd le a járműved, ne hordj koszt a pályára.

A szabálytalan pályahasználatért te vagy a felelős.

A szabálytalan használatból eredő károkozásokért te vagy a felelős.

Tudásodnak megfelelően használd a létesítményt. Ne vállalj felesleges kockázatot.

Szivacsgödör indítót csak haladó, profi sportolók használhatják, (bmx,roller,deszka,kori)  , ha a vendég ezeket a sportágakat amatőr szinten űzi és nem, haladó vagy profi sportoló, akkor a baleset felelőssége rá hárul.

  • Figyeljünk egymásra és magunkra:

Ha túl sok ember próbál meg ugyan azon az elemen egyszerre menni, az ütközéshez vezethet. Fontos, hogy várd ki a sorodat, így mindenki biztonságosan tud menni. Ha pihenni szeretnél sohasem a pályán tedd ezt, a pálya mellett erre lesz lehetőség. Figyeld a pályán elhelyezett utasításokat.

A 18. életévét nem betöltött mászó esetén a jelen Nyilatkozatot kizárólag a szülő vagy törvényes képviselő töltheti ki.

    cross